ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการได้ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อลงมติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมีนาคม 2564 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยื ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการRugby Krabi Cup ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ สนามโรงเ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 27 กันยายน 2563 ศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก รุ่นที่ 25 มาบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น วันที่ 28 กันยายน 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และ นางสาวอรวรรณ ประพาน ครูอนามัยโรงเรียน เข้ วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระท วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 19 มกราคม 2563 รมช.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ก่อนประชุม ครม.สัญจร พื พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005396