ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 กิจกรรมงาน วันคริสต์มาส Christmas Day วันที่24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มอบหมายให้คณะครูนำของใช้เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้บ้านนักเรียนเพื่อบรรเทาทุกข วันที่24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มอบหมายให้คณะครูนำของใช้เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้บ้านนักเรียนเพื่อบรรเทาทุกข์ในเขตบริการ ตามความสมควร...อนึ่งในครั้งนี้ครอบครัวนักเรียนมีผลกระทบ จำนวน 51 หลัง แบ่งคณะครู เป็นจำนวน 3 กลุ่ม.. กลุ่มที่ 1 ครูอรัญญา นามเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่สยกิจกานนักเรียน กลุ่มที่ 2 ครูสุพิศ แก้วดีเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนฯ ส่วนกลุ่มที่ 3 ออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค.62 โดยนายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วิ่งเทิดพระเกียรติ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสมองกลฝังตัว 3 และสร้างชิ้นงานด้วย 3D Printer ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสตูล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SPORT FOR TOMORROW 4 A เข้าร่วมอบรมกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global Pride 2019 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562 วันมาฆบูชา
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008186