ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
กิจกรรม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 11 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนได้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วิ่งเทิดพระเกียรติ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสมองกลฝังตัว 3 และสร้างชิ้นงานด้วย 3D Printer ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสตูล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SPORT FOR TOMORROW 4 A เข้าร่วมอบรมกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global Pride 2019 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2562 วันมาฆบูชา
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005966