ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 396
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันนธ์ 2562 ที่ผ่านมาคณะครูและนนักเรียนโรงรียนศึกษาสงเเคราะห์นนราธิิวาสที่นับถือศาสนนาพุทธ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเเวีบนทียนใน
วันมาฆบูชา ซึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014268