ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 412
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

 

 

                                              

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายมนูญ เเสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และคณะครูโรงรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น เพื่อ การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010306