ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 453
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

ด้วยในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติการวิ่งเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สะพานไทย-มาเลย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และเวลา 10.00น. ปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004668