ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 179
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

วันที่24 ธันวาคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มอบหมายให้คณะครูนำของใช้เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้บ้านนักเรียนเพื่อบรรเทาทุกข์ในเขตบริการ ตามความสมควร...อนึ่งในครั้งนี้ครอบครัวนักเรียนมีผลกระทบ จำนวน 51 หลัง แบ่งคณะครู เป็นจำนวน 3 กลุ่ม..
กลุ่มที่ 1 ครูอรัญญา นามเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่สยกิจกานนักเรียน
กลุ่มที่ 2 ครูสุพิศ แก้วดีเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนฯ
ส่วนกลุ่มที่ 3 ออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค.62 โดยนายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009721