ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วันที่ 27 กันยายน 2563 ศิษย์เก่าโรงเรียนสุไหงโก-ลก รุ่นที่ 25 มาบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น วันที่ 28 กันยายน 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และ นางสาวอรวรรณ ประพาน ครูอนามัยโรงเรียน เข้ วันที่ 11 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนได้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระท วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 19 มกราคม 2563 รมช.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ก่อนประชุม ครม.สัญจร พื พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วิ่งเทิดพระเกียรติ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสมองกลฝังตัว 3 และสร้างชิ้นงานด้วย 3D Printer ประจำปีการศึกษา 2561
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006965