ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระท วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ต้อนรับ นาย พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และคณะ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกๆนักเรียน และเยี่ยมนักเรียนที่กลับมาจากมาเลเซีย ถูกกักตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.โละจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 19 มกราคม 2563 รมช.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ก่อนประชุม ครม.สัญจร พื กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 63 กิจกรรมงาน วันคริสต์มาส Christmas Day วันที่24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มอบหมายให้คณะครูนำของใช้เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้บ้านนักเรียนเพื่อบรรเทาทุกข วันที่24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มอบหมายให้คณะครูนำของใช้เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้บ้านนักเรียนเพื่อบรรเทาทุกข์ในเขตบริการ ตามความสมควร...อนึ่งในครั้งนี้ครอบครัวนักเรียนมีผลกระทบ จำนวน 51 หลัง แบ่งคณะครู เป็นจำนวน 3 กลุ่ม.. กลุ่มที่ 1 ครูอรัญญา นามเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่สยกิจกานนักเรียน กลุ่มที่ 2 ครูสุพิศ แก้วดีเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนฯ ส่วนกลุ่มที่ 3 ออกเดินทางวันที่ 25 ธ.ค.62 โดยนายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วิ่งเทิดพระเกียรติ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสมองกลฝังตัว 3 และสร้างชิ้นงานด้วย 3D Printer ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสตูล นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SPORT FOR TOMORROW 4
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009284