ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายปรีชาชาญ มะยิ
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุพิศ  แก้วดีเลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางคัสมัส แวอาลี

ครูชำนาญการ

 

นางเสาวภา  โคตเถร

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ  คงสอนหมาน

ครูชำนาญการ

 

นางสาววนิดา  รัตนะ

ครูชำนาญการ

 

 

 

นางสาวปาตีเมาะ  กอและ

ครู

 

 

 

นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 นางสาวพนัสนันท์ เรือนมะกอก

ครู

 

 

นายวิศวะ พรหมดำ

ครู

     
 

 

 

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011336