ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะวรรณ คงสอนหมาน
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวภา  โคตเถร

ครูชำนาญการ

 

 

นางคัสมัส แวอาลี

ครูชำนาญการ

 

นางสาววนิดา  รัตนะ

ครูชำนาญการ

นางสาวปาตีเมาะ  กอและ

ครูชำนาญการ

 

นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวพนัสนันท์ เรือนมะกอก

ครู

 

 

 

นายวิศวะ พรหมดำ

ครู

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

   

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004963