ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

                 

 


 กลุ่มบริหาร

            

นายมนูญ  เสียมไหม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวสุวพิชญ์ บุญราษฎร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวละออง แซ่ห่อ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุพิศ  แก้วดีเลิศ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

นายถนัดกิจ ลำพรหมสุข

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวอรัญญา นามเสน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009340