ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

นายฟาราฮัน  อับดุลเลาะ 
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวมัสนะ  อารง

ครูชำนาญการ

นางมาลี  เสียมไหม

ครูชำนาญการ

 

 

  

นายนุกูล  เมฆทอง

ครูผู้ช่วย

 

  

นางสาววนิดา  ดำกระเด็น

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมูฮัมมัดหนะดี สะมารา

ครูผู้ช่วย

 

นายเจ๊ะอูเซ็ง  เจ๊ะและ

วิทยากรสอนศาสนา 

 

 นางซาบารียะห์ มะเย็ง

พนักงานราชการ 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003778