ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

นายฟาราฮัน  อับดุลเลาะ 
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวมัสนะ  อารง

ครูชำนาญการ

นางมาลี  เสียมไหม

ครูชำนาญการ

นางสาวอรัญญา  นามเสน

ครูชำนาญการ

 

  

นายนุกูล  เมฆทอง

ครูผู้ช่วย

 

  

นางสาววนิดา  ดำกระเด็น

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมูฮัมมัดหนะดี สะมารา

ครูผู้ช่วย

 

นายเจ๊ะอูเซ็ง  เจ๊ะและ

วิทยากรสอนศาสนา 

 

 ครูซาบารียะห์ มะเย็ง

วิทยากรสอนศาสนา 

นางสาวซูใบดะห้  ยามี

วิทยากรสอนศาสนา 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012297