ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปราณี  สุขแดงพรหม   
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายอรุณ แก้วสุข

ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ์  หนูคง

ครูชำนาญการ

นางสาวอรอุมา  จันทร์อ่อน

ครู

นางสาวณัฐกานต์ เสียมไหม

ครูผู้ช่วย

 

  

 

 

นางสาวอาซีซะ มะยาดง

ครูผู้ช่วย

นางสาวอาซีซะ มะยาดง
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003378